EUSKAL KAZETARIEN ELKARTEA - KAZETARIEN EUSKAL ELKARGOA

KAZETARIAK //

ERREDAKZIOTIK//

Lou Grant behar dugu


Ni mendebaldeko filmak ikusten hazi naiz (cowboyenak), eta haiekin ikasi nuen indiar gaizto eta harroputzak bizi eta jaio ziren lurra defendatzera mugatzen zirela, eta, bestalde, 'gizon zuriarengatik' 'konkistatua' izan ......