EUSKAL KAZETARIEN ELKARTEA - KAZETARIEN EUSKAL ELKARGOA

KAZETARIAK //

ERREDAKZIOTIK//

Irratia, informatuta egoteko


Gero eta nabariagoa da, garatzen, hazten, modernizatzen eta teknologia berriek eskaintzen dituzten aukerak aprobetxatzen dituen komunikabide tradizional bakarra -egunkarien gainetik- irratia del ......