EUSKAL KAZETARIEN ELKARTEA - KAZETARIEN EUSKAL ELKARGOA

KAZETARIAK //

ERREDAKZIOTIK//

Merkantzia


Kazetariak aldizkari honetan hainbatetan aipatu dut komunikabide tradizionalekiko (egunkaria, irratia eta telebista) dudan gustua, eta sare sozialekiko dudan jarrera mesfidatia, batez ere iraintzeko, errespeturik ez izateko eta/edo gezurra ......